099 43-87-86
098 43-87-86
010 54-31-27
MaciPadsiPhonesNotebooksSamsung Price List
Browse Categories

Ուշադրություն


Կարող եք գնել ապառիկ կարգով` 0% կանխավճար, 0% տոկոսադրույք, 0.95% ամսական բանկի սպասարկում
կարդալ մանրամասն

Կարող եք նաև գնել փոխանցումով, գների մեջ ներառված է նաև Ավելացված Արժեքի Հարկը.Contact us

SearchiCentre.am > Xiaomi Smart Devices


Xiaomi Dreame V12 Vacuum Cleaner
Գինը
179,000 դրամ

Ապառիկ (36 ամիս, 0% կանխավճար, 0% տոկոսադրույք)
ամսական 4,900 դրամ + 0.95% ամսական բանկի սպասարկման վճար:

Ապառիկ (24 ամիս, 0% կանխավճար, 0% տոկոսադրույք)
ամսական 7,400 դրամ + 0.95% ամսական բանկի սպասարկման վճար:

Ապառիկի ձևակերպումները իրականացվում են տեղում` առանց բանկ այցելելու.
կարդալ մանրամասն.


Description

Dreame V12 with 8-Stage Noise Reduction, 0.3 Microns Purifier Level, 3000mAh Battery, and 12 Cyclones Dust Separation System
Dreame V12 Cordless Vacuum Cleaner with 185AW Suction, Integrated Suction and Mop, and HD Interactive Screen

Parameters:
Model: Dreame V12
Suction Power: up to 27000pa
Cleaning Type:Dry
Dust Capacity:0.5L
90 minutes on ECO mode,30 minutes normal mode,8 minutes turbo mode
Battery type: Lithium battery
Suction Power: 185AW, 550W
Battery Capacity: 3000mAh
Motor Speed: 150,000 rpm
Charging time: 4 Hours
Weight:1650g

Equipment:
1 x Vacuum cleaner
1 x Main nozzle
1 x Mini nozzle
1 x Metal pipe
1 x corrugated tube
1 x Connector
1 x Slender nozzle with brush
1 x Furniture nozzle
1 x Narrow nozzle
1 x Vacuum Cleaner Wall Mount
1 x Power supply unit
1 x Water tank
2 x Replacement cloths


Facebook Discussions

Quantity:

Add to Card

My Account |  Sign in / Register  | Contact Us