099 43-87-86
098 43-87-86
010 54-31-27
MaciPhonesiPadsSamsung Price List
Browse Categories

Ուշադրություն


Կարող եք գնել ապառիկ կարգով` 0% կանխավճար, 0% տոկոսադրույք, 0.95% ամսական բանկի սպասարկում
կարդալ մանրամասն

Կարող եք նաև գնել փոխանցումով, գների մեջ ներառված է նաև Ավելացված Արժեքի Հարկը.Contact us

SearchiCentre.am > Spigen > Accessories


Galaxy S4 Screen Protector GLAS.tR SLIM Premium Tempered Glass
View More Pictures
Գինը
15,000 դրամ

Description

Product Details

Steinheil GLAS.tR SLIM is made to protect the LCD from damage and scratches with specially processed transparent glass that has been reinforced to increase shock absorbency. The GLAS.tR SLIM has all the great properties of the GLAS.t SLIM, but it's been improved to ensure even longer lasting durability. The R in GLAS.tR stands for the rounded edges of the screen protector. Being made of glass, the edges of the screen protector are the most vulnerable to chipping. The rounded edges help to deflect shock from bumps and drops. The glass has been designed to be 28% slimmer and still maintain its high level of surface hardness of 8~9H. When installed, there are no gaps between the LCD and the GLAS.tR SLIM which means the touch screen's sensitivity is unaffected. To prevent any excess force from coming in contact with the edges of the screen protector we highly recommend that a case is used with the GLAS.tR SLIM.
 
 • 28% Slimmer
 • Surface hardness : 8~9H : The surface of the GLAS.tR SLIM has a hardness of 8-9H, three times stronger than regular PET film. Even sharp objects such as knives and keys will not scratch the GLAS.tR SLIM.
 • Rounded Borders: The edges of the GLAS.tR SLIM are tapered to be chip resistant and more durable.
 • Oleophobic Coating : The GLAS.tR SLIM has an oleophobic coating that prevents fingerprints and other contaminants and makes the film easy to clean.
 • Delicate Touch : The GLAS.tR SLIM is coated on the back with a strong silicon adhesive that makes installation easy and attaches the film firmly so as to not affect the touch screen's sensitivity.
 • Anti-Shatter Film : If broken, the GLAS.tR SLIM breaks into small pieces that are not sharp, making it safer than other glass products.


 • Facebook Discussions

  More Pictures:  Quantity:

  Add to Card

  My Account |  Sign in / Register  | Contact Us