099 43-87-86
098 43-87-86
010 54-31-27
MaciPhonesiPadsSamsung Price List
Browse Categories

Ուշադրություն


Կարող եք գնել ապառիկ կարգով` 0% կանխավճար, 0% տոկոսադրույք, 0.95% ամսական բանկի սպասարկում
կարդալ մանրամասն

Կարող եք նաև գնել փոխանցումով, գների մեջ ներառված է նաև Ավելացված Արժեքի Հարկը.Contact us

SearchiCentre.am > Spigen > Accessories


iPad Mini Mini Retina Screen Protector GLAS.t Premium Tempered Glass
View More Pictures
Գինը
25,000 դրամ

Description

Product Details

Steinheil GLAS.t is made to protect the LCD from damage and scratches with specially processed glass that has been reinforced to increase shock absorbency. The entire surface of the GLAS.t is also transparent. When installed, there are no gaps between the LCD and the GLAS.t which means the touch screen's sensitivity is unaffected. To prevent any excess force from coming in contact with the edges of the screen protector we highly recommend that a case is used with the GLAS.t.
 • Whole Transparency : GLAS.t is 0.4mm thick and made with chemically treated, transparent tempered glass.
 • Surface hardness : 8~9H : The surface of the GLAS.t has a hardness of 8-9H, three times stronger than regular PET film. Even sharp objects such as knives and keys will not scratch the GLAS.t.
 • Oleophobic Coating : The GLAS.t has an oleophobic coating that prevents fingerprints and other contaminants and makes the film easy to clean.
 • Delicate Touch : The GLAS.t is coated on the back with a strong silicon adhesive that makes installation easy and attaches the film firmly so as to not affect the touch screen's sensitivity.
 • Anti-Shatter Film : If broken, the GLAS.t breaks into small pieces that are not sharp, making it safer than other glass products.

 • Facebook Discussions

  More Pictures:  Quantity:

  Add to Card

  My Account |  Sign in / Register  | Contact Us